Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิอ่างขาง ...

อุณหภูมิอ่างขาง ...

24 พฤษภาคม 2563
อากาศเช้านี้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเย็นสบาย..อุณหภูมิต่ำสุด 15.4 องศาเซลเซียส ร้อนสุด 28.5 องศา....
อ่านต่อ....พืชสมุนไพร สถานีฯ อ่างขาง

พืชสมุนไพร สถานีฯ อ่างขาง

14 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ....บัวดิน

บัวดิน

2 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ....เก็บเกี่ยวลินิน

เก็บเกี่ยวลินิน

18 เมษายน 2563

อ่านต่อ....“บ๊วยอ่างขาง” Japanese Apricot

“บ๊วยอ่างขาง” Japanese Apricot

8 เมษายน 2563

อ่านต่อ....หน้า , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation