Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
คณะดูงานจาก ม.แม่ฟ้าหลวง

คณะดูงานจาก ม.แม่ฟ้าหลวง

16 พฤศจิกายน 2562
ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้เข้าอบรมจาก 18 ประเทศ จำนวน 18 คน
ในหลักสูตร R&D in Postharvest and Processing Technology for Food Security จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาเรียนรู้การผลิตพืชชนิดต่างๆ และการจัดการผลิตผลหลังการ เก็บเกี่ยว ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อ่านต่อ....หมอกและฝนบนดอยอ่างขาง

หมอกและฝนบนดอยอ่างขาง

8 พฤศจิกายน 2562
หมอกและฝนที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศา สูงสุด 23 องศา
อ่านต่อ....ดอกดาวกระจาย

ดอกดาวกระจาย

5 พฤศจิกายน 2562
ดอกดาวกระจายสีสด ด้านหน้าสวนคำดอย : อากาศที่สถานีฯอ่างขางวันนี้ ช่วงเช้าอุณหภูมิ 13.4 องศา ร้อนสุด 23.8 องศา
อ่านต่อ....สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

1 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ....บรรยากาศอ่างขาง

บรรยากาศอ่างขาง

23 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ....หน้า , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation