Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ....น้ำค้างแข็ง

น้ำค้างแข็ง

6 กุมภาพันธ์ 2562
อุณหภูมิเช้านี้ที่สถานีฯ อ่างขาง ยอดหญ้า0.6 องศา / สูงสุด 23.7 องศา มีน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าบริเวณแปลงไม้ผลภายในสถานีฯ อ่างขาง
อ่านต่อ....กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

20 มกราคม 2562

อ่านต่อ....การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

11 ธันวาคม 2561
การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ่านต่อ....บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

4 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ....หน้า , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation