Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ลินิน (พืชน้ำมันและพืชเส้นใย)

ลินิน (พืชน้ำมันและพืชเส้นใย)

9 มกราคม 2563

อ่านต่อ....ใบเมเปิลโดยรอบสถานีฯ อ่างขางเริ่มเปลี่ยนสี พร้อมกับสภาพอากาศที่ยังหนาวเย็น อุณหภูมิยอดหญ้า 3.1 องศา

ใบเมเปิลโดยรอบสถานีฯ อ่างขางเริ่มเปลี่ยนสี พร้อมกับสภาพอากาศที่ยังหนาวเย็น อุณหภูมิยอดหญ้า 3.1 องศา

17 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ....หนาวเย็น..ที่อ่างขาง

หนาวเย็น..ที่อ่างขาง

11 ธันวาคม 2562
อุณหภูมิยอดหญ้าเช้าวันที่ 11 ธ.ค 62 (0.5 องศา) มีน้ำค้างแข็งทั่วบริเวณแปลงไม้ผล
อ่านต่อ....น้ำค้างแข็ง

น้ำค้างแข็ง

9 ธันวาคม 2562
สภาพอากาศที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง เช้านี้ (9 ธ.ค 62)
อุณหภูมิยอดหญ้า –0.5 องศา ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งบนยอดหญ้า
ทั่วบริเวณแปลงไม้ผลเมืองหนาว ซึ่งส่งผลดีต่อพืชเมืองหนาวที่มีความต้องการสภาพอากาศหนาวเย็น (Chilling Requirement) เพื่อทำลายการพักตัวและกระตุ้นการออกดอก
อ่านต่อ....น้ำค้างแข็ง - แปลงวิจัยไม้ผลอ่างขาง

น้ำค้างแข็ง - แปลงวิจัยไม้ผลอ่างขาง

8 ธันวาคม 2562
อากาศเย็นจัด อุณหภูมิยอดหญ้า 1.0 องศา
ร้อนสุดของวัน 15.3 องศา
อ่านต่อ....หน้า , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation