Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

11 ธันวาคม 2561
การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ่านต่อ....บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

4 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ....ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 พฤศจิกายน 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ พร้อมคณะจำนวน 20 คน เดินทางยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารร้านค้าชุมชนหมู่บ้านคุ้ม ลานด้านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ รวมทั้งพื้นที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง จากนั้นเข้ารับฟังบรรยายสรุป งานมูลนิธิโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจากผู้อำนวยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นายสมชาย เขียวแดง ก่อนเดินทางกลับเวลา 13.30 น.


อ่านต่อ....รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 พฤศจิกายน 2561
ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เดินทางเข้าติดตามการขออนุญาตการใช้พื้นที่บนดอยอ่างขาง โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปรายละเอียดการใช้พื้นที่ ณ อาคารหอประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จากอำเภอฝาง กรมป่าไม้ กรมอุทยาน พร้อมร่วมปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการใช้พื้นที่บนดอยอ่างขางให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
อ่านต่อ....สภาพอากาศที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สภาพอากาศที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

30 ตุลาคม 2561
ช่วงสัปดาห์นี้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังมีฝนตกติดต่อกันซึ่งอากาศเริ่มเย็นลง อุณหภูมิต่ำสุด(ยอดหญ้า) 13.0 องศาเซลเซียส
อ่านต่อ....หน้า , 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation