Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

แจ้งรายละเอียดการปิดถนนทางขึ้นดอยอ่างขาง และรายละเอียดการใช้เส้นทางเลี่ยง


18 กรกฏาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

แจ้งรายละเอียดการปิดถนนทางขึ้นดอยอ่างขาง และรายละเอียดการใช้เส้นทางเลี่ยง

แจ้งรายละเอียดการปิดถนนทางขึ้นดอยอ่างขาง และรายละเอียดการใช้เส้นทางเลี่ยง

แจ้งรายละเอียดการปิดถนนทางขึ้นดอยอ่างขาง และรายละเอียดการใช้เส้นทางเลี่ยง


#กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๓
จะทำการปิดถนน ช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ เส้นทางขึ้นสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอน แม่งอน - หนองเต่า ช่วงกม.14+620-กม.15+050
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางก่อนทางขึ้น
#คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
การเดินทางมาจากเชียงใหม่ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ถึงกิโลเมตรที่๘๐+๓๐๐(แยกเมืองงาย) แล้วเลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอน นาหวาย-สินไชย-ดอยอ่างขาง ถึงกิโลเมตรที่ ๓๑+๒๐๐ เลี้ยวขวา(สามแยกรินหลวง)ขึ้นสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะทาง ๗๔ กิโลเมตร
การเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย , อำเภอฝาง โดยใช้ถนนท้องถิ่น
๑. จากกิโลเมตรที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ บ้านหนองขวาง ใช้สาย ๓๐๐๑-บ.ใหม่หนองบัว-บ้านสินไชย-ดอยอ่างขาง
๒. จากกิโลเมตรที่ ๑๒๙ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ เข้า บ.ท่า-บ.หนองบัว-บ.สินไชย-ดอยอ่างขาง
๓. จากกิโลเมตรที่ ๑๑๙ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จุดตรวจผาหงส์-บ.หนองบัว- บ.สินไชย-ดอยอ่างขาง

#สอบถามรายละเอียดการใช้เส้นทาง
๑.นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ มือถือ ๐๙๒-๓๖๙๗๘๒๕
๒.นายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ มือถือ ๐๘๑-๒๘๗๘๔๓๓
๓.นางสาวพัทธนันท์ ก๋ามะกูล หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ มือถือ ๐๘๙-๙๕๑๖๕๖๓
๔.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โทร.๐๕๓-๘๙๑๔๔๗ (เวลาราชการ)

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation