Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

พลับ


22 สิงหาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

พลับ

พลับ

พลับ


พลับ (Persimmon)
พลับเป็นไม้ผลกึ่งร้อน มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน สำหรับการปลูกพลับเป็นการค้านั้นเริ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำพันธุ์ต่างๆ เข้ามาวิจัยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่สถานีวิจัยดอยปุย จนกระทั่งประสบผลสำเร็จสามารถส่งเสริมปลูกเป็นการค้าแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ห้วยน้ำขุ่น อ่างขาง แม่ปูนหลวง อินทนนท์ และ ทุ่งหลวง
พลับแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
พลับฝาด (Astringent) มีรสฝาด แม้เนื้อจะเป็นสีเหลืองแล้ว ต้องผ่านกระบวนการขจัดความฝาดก่อนจึงจะรับประทานได้
พลับหวาน (Non-Astringent) ไม่มีรสฝาด เมื่อเก็บเกี่ยวจากต้น สามารถรับประทานได้ทันที โดยไม่ต้องไปขจัดความฝาด
พลับสามารถเจริญเติบโตได้ดีในระดับพื้นที่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตรขึ้นไป (และสูงประมาณ 1,000 เมตร สำหรับการปลูกพลับหวาน) ต้องการชั่วโมงความหนาวเย็น 150-300 ชั่วโมงพันธุ์พลับที่ปลูกที่สถานีฯอ่างขาง ได้แก่
พลับฝาด พันธุ์ P1, P2(Xichu), P3, P4, Nightingele, ปี่ซื่อ ต้องนำไปผ่านกระบวนการขจัดความฝาดก่อน ลักษณะผลมีหลายแบบ เช่น เป็นทรงเหลี่ยมค่อนข้างแบน (P 2) มีสีเหลืองทั้งผล น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 80-120 กรัม/ผล และนำไปทำพลับหมาด
พลับหวาน พันธุ์ Fuyu รับประทานสดได้เลย
ลักษณะผลทรงกลม ผลใหญ่ สีเหลือง น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 150-200 กรัม/ผล
พันธุ์ Hyakume (พันธุ์นี้ถ้าดอกไม่ได้รับการผสมเกสรจะมีรสชาติฝาด เนื้อจะเป็นสีเหลือง) หากได้รับการผสมเกสร เนื้อผลจะมีสีน้ำตาล สามารถรับประทานสดได้เลย รสชาติหวาน น้ำหนักต่อผล 150-200 กรัม/ผล
พลับนอกจากรับประทานสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลับแห้งได้ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามินต่างๆ ทั้งวิตามิน เอ ซี และช่วยบรรเทาอาการเมาเหล้า ลดความดันโลหิต และลดการขยายตัวของมะเร็ง และเชื้อไวรัส ใบพลับมีวิตามินซี นิยมนำไปทำชาใบพลับ
Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation