Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

กีวีฟรู้ท สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


12 ตุลาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

กีวีฟรู้ท สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

กีวีฟรู้ท สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

กีวีฟรู้ท สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวกีวีฟรู้ทพันธุ์เนื้อเหลืองและต่อเนื่องด้วยการเก็บเกี่ยวพันธุ์เนื้อสีเขียวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งในเดือนกันยายนได้เก็บเกี่ยวกีวีฟรู้ทพันธุ์ Yellow joy
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ทดสอบพันธุ์และผ่านคัดเลือกแล้วว่าสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ นอกจากนี้ยังมีลูกผสมต่างๆ จากโครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กีวีฟรู้ทของมูลนิธิโครงการหลวง
ที่กำลังทดสอบพันธุ์เพื่อรอส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation