Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

กิจกรรมจิตอาสา


20 มกราคม 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา


ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านหลวงร่วมกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หน่วยงานทหาร และคณะครูในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยทำการพัฒนาถนนทางเข้าหมู่บ้าน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ใหญ่ เก็บขยะ เพื่อเป็นการแสดงจิตสาธารณะของคนในชุมชนในการทำความสะอาดหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 200 คน

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation