Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

กิจกรรมทำแนวกันไฟ


22 กุมภาพันธ์ 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

 กิจกรรมทำแนวกันไฟ

 กิจกรรมทำแนวกันไฟ

 กิจกรรมทำแนวกันไฟ

 กิจกรรมทำแนวกันไฟ


สถานีเกษตรหลวงอ่างขางร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) บริเวณแปลงส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ บ้านนอแล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โดยมีเกษตรกร หน่วยงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าที่จะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่า พื้นที่ทำกิน รวมทั้งที่อยู่อาศัย

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation