Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

จิตอาสาบ้านป่าคา


23 กุมภาพันธ์ 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

จิตอาสาบ้านป่าคา

จิตอาสาบ้านป่าคา

จิตอาสาบ้านป่าคา


ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจัดกิจกรรม”พัฒนาหมู่บ้านป่าคา จิตอาสาทำความดีด้วยใจ” โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดถนน เก็บขยะสองข้างทางภายในหมู่บ้านป่าคา ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และชาวชุมชนบ้านป่าคา

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation