Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ยกระดับ "เห็ดกระดุม" สู่มาตรฐาน GAP


26 มีนาคม 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

ยกระดับ

ยกระดับ

ยกระดับ

ยกระดับ


เห็ดแชมปิญอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเห็ดกระดุม สาเหตุที่เรียกเห็ดกระดุม เพราะมีหมวกดอกสีขาว หรือสีครีมลักษณะคล้ายกระดุม ซึ่งเห็ดที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเห็ดกระดุมมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ เห็ดพอร์โทเบลโล เห็ดบราซิลอาย และเห็ดโครมาตัส เป็นเห็ดป่าที่สามารถพบได้ในหลายประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
ต่อมาทางมูลนิธิโครงการหลวงสามารถทำการเพาะปลูกเห็ดเองได้แล้ว ยังส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาเพาะเห็ดให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน GAP เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญที่เกษตรกรจะต้องปฏิบัติ 8 ข้อ ซึ่งในส่วนของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตามที่ดูข้อกำหนดต่าง ๆ แล้ว ได้ผ่านไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีข้อกำหนดที่ต้องนำมาปฏิบัติจะเป็นในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบ
คาดว่ามาตรฐานนี้จะเป็นกลไกควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ ไม่มีการปนเปื้อน ทำให้ผู้ผลิตได้ดอกเห็ดที่มีความปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกสินค้าเพิ่มมากขึ้น

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation