Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

รายการ Perspective ถ่ายทำที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


26 เมษายน 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

รายการ Perspective ถ่ายทำที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

รายการ Perspective ถ่ายทำที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.แผนกสนับสนุนการตลาด ฝ่ายการตลาดโครงการหลวง นำรายการเปอร์สเปคทีฟเข้าถ่ายทำผลผลิตโครงการหลวง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การซื้อวัตถุดิบโครงการหลวงของร้านเกรฮาวด์โดยมีแนวคิด ซื้อวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเกรดคุณภาพของตลาด ไปทำเมนูพิเศษของร้าน ซึ่งรายการเข้าถ่ายทำผลผลิตในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่ ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง สถานีฯ อินทนนท์ และในพื้นที่สถานีฯ อ่างขางได้เข้าถ่ายทำผลผลิตเห็ดพ๊อตโตเบลโล่ โดยรายการจะออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นี้

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation