Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

เรื่องพลับ..น่ารู้


1 กันยายน 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

เรื่องพลับ..น่ารู้

เรื่องพลับ..น่ารู้

เรื่องพลับ..น่ารู้

เรื่องพลับ..น่ารู้


พลับเป็นไม้ผลเขตกึ่งร้อน มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน สำหรับการปลูกพลับเป็นการค้านั้นเริ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำพันธุ์ต่างๆ เข้ามาวิจัยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่สถานีวิจัยดอยปุย จนกระทั่งประสบผลสำเร็จและสามารถส่งเสริมปลูกเป็นการค้าได้ แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น อ่างขาง แม่ปูนหลวง อินทนนท์ ห้วยส้มป่อย ขุนวาง และ ทุ่งหลวง
พลับแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
พลับฝาด (Astringent) มีรสฝาด แม้เนื้อจะเป็นสีเหลืองแล้ว ต้องผ่านกระบวนการขจัดความฝาดก่อนจึงจะรับประทานได้
พลับหวาน (Non-Astringent) ไม่มีรสฝาด เมื่อเก็บเกี่ยวจากต้น สามารถรับประทานได้ทันที โดยไม่ต้องไปขจัดความฝาด
พลับนอกจากรับประทานสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลับแห้งได้ จัดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามินต่างๆ ทั้งวิตามิน เอ ซี และช่วย ลดความดันโลหิต และลดการขยายตัวของมะเร็ง และเชื้อไวรัส ใบพลับมีวิตามินซี นิยมนำไปทำชาใบพลับ
เก็บผลผลิต : สิงหาคม – กันยายน

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation