Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศล


15 ตุลาคม 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศล


สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๒๐ รูป เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยประชาชนจากหมู่บ้านในพื้นที่ดอยอ่างขางเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น. จะได้จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมกับส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป


Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation