Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

สวีทพี : Sweet pea


15 มีนาคม 2563 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

สวีทพี : Sweet pea

สวีทพี : Sweet pea

สวีทพี : Sweet peaสวีทพีเป็นไม้เลื้อย ปลูกง่าย ต้นโตเร็ว โดยเฉพาะปลูกในที่มีอากาศเย็น แดดจัด ดินดีและมีความชื้นสม่ำเสมอ ที่สถานีฯ อ่างขางตอนนี้มีปลูกบริเวณซุ้มทางเข้าสวน ๘o สวีทพีมีหลายสี ที่สถานีฯ อ่างขางจะมีสีแดง สีขาว สีม่วง สีชมพู นอกจากมีสีสันหลากหลาย แล้วยังมีกลิ่นหอมด้วย ส่วนฝักของสวีทพีจะเก็บเมล็ดเพื่อนำขยายพันธุ์ต่อไป

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation