Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

พี้ช


1 เมษายน 2563 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

พี้ช

พี้ช

พี้ช


พี้ช เป็นไม้ผลเขตหนาวที่มีผลผลิตมากเป็นอันดับสองรองจากแอปเปิ้ล ในประเทศไทยมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพี้ชบนพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พี้ชเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก ทรงต้นมีลักษณะพุ่มแจ้ให้ผลดกและติดผลเร็วกว่าไม้ผลผลัดใบชนิดอื่น ผลพี้ชเป็นแบบผลเดี่ยวมีขนปกคลุมอยู่ทั่วไปบริเวณผิวซึ่งเป็นลักษณะประจำตัว
ปัจจุบันพันธุ์พี้ชที่ปลูกในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้แก่ ‘TropicBeauty’ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับรับประทานผลสดเพราะว่าเมื่อผลสุกมีเนื้ออ่อนนุ่มและฉ่ำน้ำ
พี้ชพันธุ์ ‘Jade’ เป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างดี ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคราสนิม (เหมาะนำไปแปรรูปเป็นพี้ชลอยแก้ว)
พี้ชพันธุ์ “อำพันอ่างขาง 2” และ “อำพันอ่างขาง 4” เป็นพันธุ์ที่มีผลกลม ไม่มีจะงอย เนื้อมีสีเหลืองอำพัน ฉ่ำน้ำ ไม่เละ ผลผลิตของพี้ชพันธุ์ต่างๆ จะเก็บเกี่ยวช่วงระหว่าง เดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี โดยผลพี้ชสามารถรับ ประทานสด หรือนำไปทำเป็นผลไม้ปั่น รวมทั้งแปรรูปเป็นพี้ชในน้ำเชื่อม หรือแยมพี้ชได้ ตามลักษณะของแต่ละพันธุ์

นอกจากนี้ยังมี ...เนคทารีน... ซึ่งเป็นพี้ชชนิดหนึ่งแต่ไม่มีขนปกคลุมที่ผิวผล ส่วนเนื้อของผลมีตั้งแต่สีเหลืองจัดไปจนถึงสีขาว เมื่อสุกจะอ่อนนิ่มหรือแข็งขึ้นอยู่กับพันธุ์ และช่วงเก็บผลผลิต จะเก็บระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี ผลเนคทารีนจะนำมารับประทานสดได้เลยเช่นกัน

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation