Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

“บ๊วยอ่างขาง” Japanese Apricot


8 เมษายน 2563 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

“บ๊วยอ่างขาง” Japanese Apricot

“บ๊วยอ่างขาง” Japanese Apricot

“บ๊วยอ่างขาง” Japanese Apricot


บ๊วยเป็นไม้ผลยืนต้น ผลัดใบ ต้องการอากาศหนาวเย็นในการออกดอก มีทรงพุ่มแข็งแรง
เมื่อต้นโตเต็มที่สูงได้ถึง 10 เมตร บ๊วยออกดอกสีขาว บางพันธุ์อาจมีสีชมพูจนถึงแดง ผลบ๊วยอ่อนจะเป็นสีเขียว
เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
อาจมีแต้มแดงในบางพันธุ์ บ๊วยเมื่อปลูกแล้วจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อต้นมีอายุ 4-5 ปีขึ้นไป
พันธุ์บ๊วยที่ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
นำพันธุ์เข้ามาจากประเทศไต้หวัน โดยแบ่งตามลักษณะของผลได้ 2 พันธุ์
1.พันธุ์ “ปิงติง (Ping Ting)” ลักษณะผลค่อนข้างกลม
2.พันธุ์ “เจนโถว (Jien Tow)” ลักษณะผลค่อนข้างแหลม
บ๊วยที่สถานีฯอ่างขาง จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี
ผลผลิตสดของสถานีฯอ่างขางที่เก็บแล้ว
จะส่งจำหน่ายให้กับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ ฝาง เพื่อดอง ก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บ๊วยเค็ม บ๊วย 3 รส น้ำบ๊วย และอื่นๆ นอกจากนี้ผลผลิตบ๊วยสด สถานีฯ อ่างขางยังจำหน่ายให้กับฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อจำหน่ายและนำไปแปรรูปต่อไป


Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation