Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

วีดีโอ
เที่ยวสนุก ช้อปถูกใจ งานโครงการหลวง 2558

เที่ยวสนุก ช้อปถูกใจ งานโครงการหลวง 2558

4 พฤศจิกายน 2558
งานรวมสุดยอดผลผลิตจากโครงการหลวง ทั้ง 38 แห่ง มาให่เลือกช้อปผลผลิตมีคุณภาพ ดี-อร่อย ในงานโครงการหลวง 255817-20 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.


แนะนำสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

แนะนำสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

22 มีนาคม 2558
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ผลิตผลจากน้ำพระทัย เพื่อชีวิตที่มั่นคงPage , 1

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation