Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
ท่องเที่ยวอ่างขาง
• การเดินทาง
• สโมสรอ่างขาง
• ปฏิทินท่องเที่ยวอ่างขาง
• อัลบั้มภาพ
• เยี่ยมชมอ่างขาง
• บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 
 

บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จัดบริการสำหรับคณะศึกษาดูงาน คณะนักวิจัย และ คณะนักศึกษาฝึกงาน

บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


หมายเลขโทรศัพท์สำรองที่พัก สถานีฯ อ่างขาง 053-969-476-78 กด 1


บ้านคำดอย1-3

บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย

เดือนตุลาคม, 1-14 พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 5,620 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

15 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 6,820 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 750 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 3,500 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 4 คน / 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น


บ้านซากุระ1-6

บ้านซากุระ
บ้านซากุระ
บ้านซากุระ
บ้านซากุระ

เดือนตุลาคม, 1-14 พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 2,060 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

15 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 2,660 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 750 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 900 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 2 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
บ้าน AK 1-20

บ้าน AK
บ้าน AK
บ้าน AK
บ้าน AK

เดือนตุลาคม, 1-14 พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 1,560 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

15 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 2,160 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 750 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 650 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 2 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
บ้านริมดอย 1-6

บ้านริมดอย
บ้านริมดอย
บ้านริมดอย
บ้านริมดอย

เดือนตุลาคม, 1-14 พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 2,650 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

15 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 4,150 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 750 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 1,000 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 5 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
บ้าน AK ใหญ่

บ้าน AK ใหญ่
บ้าน AK ใหญ่
บ้าน AK ใหญ่
 

เดือนตุลาคม, 1-14 พฤศจิกายน, มีนาคม ราคา 430 บาท/คน/คืน

 • รวมอาหารเช้า

15 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ราคา 730 บาท/คน/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคา 150 บาท/คน/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 47 คน / รับตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
หอประชุม

หอประชุม่
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

เดือนตุลาคม, 1-14 พฤศจิกายน, มีนาคม

 • หอประชุม 1 และ 2 ราคา 1,560 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 2 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

 • หอประชุม 3 ราคา 2,650 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 5 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

 • หอประชุม 4 และ 5 ราคา 1,890 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 3 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 450 บาท + อาหารเช้า

15 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

 • หอประชุม 1 และ 2 ราคา 2,160 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 2 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 750 บาท + อาหารเย็นและอาหารเช้า

 • หอประชุม 3 ราคา 4,150 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 5 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 750 บาท + อาหารเย็นและอาหารเช้า

 • หอประชุม 4 และ 5 ราคา 2,790 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 3 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 750 บาท +อาหารเย็นและอาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน

 • หอประชุม 1 และ 2 ราคา 650 บาท/ห้อง
  – ไม่รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 2 คน

 • หอประชุม 3 ราคา 1,000 บาท/ห้อง
  – ไม่รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 5 คน

 • หอประชุม 4 และ 5 ราคา 750 บาท/ห้อง
  – ไม่รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 3 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation