สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๒๐ รูป เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยประชาชนจากหมู่บ้านในพื้นที่ดอยอ่างขางเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น. จะได้จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมกับส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป