ประกันโรคมะเร็ง

10 วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

มะเร็ง ถือเป็นหนึ่งในโลกร้ายแรง ที่คนทั่วโลกและคนไทยหลายคนต้องเป็น และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งค่อนข้างเยอะ ถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะล้ำสมัยแล้วก็จริง แต่การรักษาที่ทำให้โรคมะเร็งหายขาดเลยก็ยังไม่มี เพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวเราห่างไกลจากโรคมะเร็ง เราต้องดูแลรักษาสุขภาพและอื่นๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เลยเตรียม 10 วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ซึ่งเราจะขอแบ่งเป็น 2 Part โดยบทความนี้จะเป็น วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง (Part 1) 5 วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เลิกบุหรี่ อย่างแรกคือการเลิกบุหรี่ เพราะในแต่ละปีพบจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งอื่นๆ ดังนั้นหากคุณติดบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ แล้วค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมสูบให้น้อยลงและเลิกบุหรี่ในที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด ทั้งนี้หากคุณต้องการเลิอกบุหรี่ สามารถขอคำปรึกษาวิธีการเลือกจากแพทย์ได้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ